CEL EDUKACYJNY:

Umożliwienie uczestnikom szkolenia zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia zdrowego, zrównoważonego oraz bezpiecznego żywienia dla dzieci, uwzględniając różnorodność preferencji żywieniowych, potrzeb dietetycznych oraz restrykcji alergenów.

ADRESACI:

Grupą docelową usługi są osoby pracujące w branży gastronomicznej jako kucharze oraz planujące pracę w tej branży jako kucharze, osoby zainteresowane zdrowiem i rozwojem dzieci. Szkolenie pomoże pracownikom gastronomii – kucharzom, w zapewnieniu zrównoważonych i atrakcyjnych opcji żywieniowych dla dzieci, pozwoli na zapewnienia dzieciom zdrowych, smacznych i bezpiecznych posiłków.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Normy żywienia wg. grup wiekowych
  2. Bilansowanie posiłków dziecka na talerzu
  3. Podstawy posiłków dziecka
  4. Produkty do unikania w diecie dziecka i dlaczego
  5. Wprowadzanie posiłków stałych
  6. Słodycze w diecie dziecka
  7. Techniki radzenia sobie z dziećmi jedzącymi wybiórczo

LICZBA GODZIN: 18

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej w czasie rzeczywistym.
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety i inne.

CENA: 3000 ZŁ