Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i właściwej organizacji pracy. Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów, skutecznego planowania, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, wypracowanie optymalnych metod oraz własnych zasad zarządzania swoim czasem.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Uczestnicy zdefiniują korzyści wynikające z lepszej organizacji pracy, zasady wyznaczania celów i ich monitorowania, właściwego zarządzania czasem oraz doboru odpowiednich narzędzi usprawniających zarządzania nim.

Umiejętności:

Uczestnicy świadomie ustalają priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami, efektywnie planują kolejność realizacji szeregu zadań, skuteczniej radzą sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu i pracują z większą efektywnością i wydajnością.

Kompetencje:

Uczestnicy korzystają z optymalnych metod zarządzania sobą oraz świadomie tworzą własne zasady zarządzania swoim czasem, efektywnie planują zarządzanie sobą w określonym czasie.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców chcących wzmocnić kompetencje swoich pracowników oraz dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje planowania i organizowania pracy, uodpornienia na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające negatywnie na planowanie pracy.

 

Program szkolenia:

 1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:
 • zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,
 • czas jako osobisty kapitał każdego z nas,
 • korzyści z lepszej organizacji,
 1. Bariery efektywnego wykorzystania czasu:
 • analiza obecnego stylu pracy,
 • identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,
 • nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,
 • zarządzanie czasem a zarządzanie sobą,
 1. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:
 • cele długo- i krótkoterminowe,
 • kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),
 • analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,
 • cele danej grupy zawodowej,
 1. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:
 • skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,
 • analiza własnej aktywności w ciągu dnia,
 • gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,
 • zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni,
 1. Techniki i metody zarządzania czasem:
 • główne zasady funkcjonowania w czasie – „z życia organizacji”
 • priorytetyzacja zadań i macierz Eisenhovera
 • arkusze planowania indywidualnego i grupowego
 • Program Osobistej Efektywności –przezwyciężenie nawyku odkładania spraw na później
 • tworzenie harmonogramów
 • kamienie milowe
 • zasada konstruowania celów SMART
 • Metoda 2-2-2
 • Technika Pomodoro
 1. Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:
 • metody ustalania priorytetów,
 • matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom,
 • zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera,
 • wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,
 • analiza zadań pod kątem priorytetów,
 1. Podsumowanie szkolenia.

 

Czas trwania: 16h

Cena 2000zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł