Cel kształcenia:

Szkolenie „Autyzm, zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci” przygotuje uczestników do rozpoznawania oraz specyfiki zaburzenia, jakim jest Autyzm, zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci.

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik:

 • rozpoznaje zaburzenie funkcjonowania psychospołecznego dzieci
 • rozpoznaje zepspół aspergera
 • podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci z zespołem aspergera, zwłaszcza w obszarze psychospołecznym i edukacyjnym
 • różnicuje zespół aspergera, adhd
 • rozróżnia kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedszkola, szkół oraz opiekunek dziecięcych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania zespołu Aspergera oraz funkcjonowanie psychospołecznych dzieci.

 

Program szkolenia:

MODUŁ I. Wprowadzenie do treningu antystresowego:

 • najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfol, Lazarus,
 • oddziaływanie stresu – autoanaliza,
 • samoocena poziomu odczuwanego stresu,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

MODUŁ II. Antystresowe działanie na ciało – techniki psychorelaksacyjne:

 • trening neuromięśniowy Jacobsona,
 • trening autogenny Schulza,
 • wizualizacja,
 • szybkie metody na wyciszenie emocji.

 

MODUŁ III. Proaktywne radzenie sobie ze stresem – zarządzanie sobą w czasie:

 • wyznaczanie celów,
 • wyznaczanie priorytetów,
 • analiza alokacji własnego czasu,
 • realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań – asertywna odmowa.

 

MODUŁ IV. Pozytywne myślenie o sobie – podstawa radzenia sobie ze stresem:

 • pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym,
 • zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały,
 • informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi,
 • moje mocne strony – autoanaliza

 

Czas trwania: 8h

Cena 1200zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł