W dniu 17 stycznia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie Władz Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michaiła Kociubińskiego z Zarządem Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego, podczas którego szczegółowo omówione zostały sprawy dotyczące utworzenia filii zagranicznego uniwersytetu w Kielcach.

Poruszone zostały kluczowe kwestie, takie jak: organizacja procesu nauki w filii, podwójne dyplomy, poziom kształcenia, formy nauczania oraz kierunki studiów.

Ważnym tematem rozmów było również wsparcie dla ukraińskich studentów w podjęciu pracy w Polsce oraz znalezieniu zakwaterowania.

Będziemy na bieżąco informować o kolejnych etapach podejmowanych działań.

Zachęcamy do obejrzenia materiału z udziałem naszych gości.