OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie „Work life balance” pozwoli na kształtowanie umiejętności efektywnego równoważenia pracy i życia osobistego, by osiągnąć harmonię pomiędzy obiema sferami. Uczestnicy poznają zagadnienia:

– zarządzanie czasem

– radzenie sobie ze stresem

– rozwój umiejętności komunikacyjnych

– budowanie zdrowych nawyków

– ustalanie granic pomiędzy pracą a życiem osobistym

– techniki relaksacyjne

ADRESACI:

Pracownicy różnych branż i osoby posiadające różne szczeble zawodowe, menadżerowie, przedsiębiorcy, oraz każdy kto stara się lepiej zarządzać czasem, redukować stres i poprawić jakość życia.

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Moduł pierwszy: Definiowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym:

Definiowanie równowagi pracy i życia prywatnego:

– omówienie znaczenia

– zrozumienie korzyści i wpływu na ogólne samopoczucie

Świadomość potrzeb i priorytetów:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i priorytetów w życiu zawodowym i osobistym

– nauka technik ustalania priorytetów

  • Moduł drugi: Zarządzanie Czasem i Efektywność osobista:

Planowanie czasu:

– techniki skutecznego zarządzania czasem

– tworzenie harmonogramu uwzględniającego zarówno pracę, jak i życie prywatne.

Utrzymywanie koncentracji i produktywności:

– nauka skutecznych technik koncentracji i efektywnego wykonywania zadań.

– rozwijanie umiejętności skupienia się na jednym zadaniu.

  • Moduł trzeci: Budowanie zdrowych granic

Ustalanie granic między pracą a życiem prywatnym:

– poznanie technik wyznaczania granic pomiędzy życiem zawodowym a osobistym

– zrozumienie znaczenia „wyłączenia się” po pracy

Komunikacja i asertywność:

– nauka umiejętności komunikacji i asertywności w określaniu granic w miejscu pracy.

– rozwijanie zdolności wyrażania potrzeb i oczekiwań.

  • Moduł czwarty: zdrowie i dobrostan:

Znaczenie zdrowego trybu życia:

– omówienie wpływu zdrowego trybu życia na równowagę między pracą a życiem osobistym.

– promocja zdrowego stylu życia.

Zarządzanie stresem:

-nauka technik radzenia sobie ze stresem zarówno w pracy jak i w życiu osobistym

– ćwiczenia relaksacyjne i techniki redukcji stresu

  • Moduł piąty: implementacja w praktyce:

Tworzenie planu równowagi między pracą a życiem osobistym:- indywidualne planowanie zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce

– tworzenie konkretnych celów i strategii na przyszłość.

– planowanie dalszych działań na rzecz lepszej równowagi życia osobistego i zawodowego.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 2 500 zł