RADA NADZORCZA

  • Adrian Lipa  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Aneta Hałasa  Członek Rady Nadzorczej
  • Katarzyna Lipa  Członek Rady Nadzorczej

 

ZARZĄD SPÓŁKI

  • Agnieszka Podlodowska  Prezes Zarządu
  • Magdalena Durma  Wiceprezes Zarządu