OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie pt. „Wielozadaniowość- jako element podnoszący efektywność pracy” przygotowuje do delegowania zadań mając na uwadze wydajność zasobów osobowych. Uczestnicy:

– zdobędą wiedzę na temat zarządzania wieloma zadaniami równocześnie

– zdefiniują korzyści wynikające ze stawiania i wybierania priorytetów oraz doboru odpowiednich narzędzi usprawniających zarządzanie i organizacje czasem pracy

– będą potrafili świadomie ustalać priorytety zgodnie z przedstawionymi zasadami i efektywnie planować kolejność realizacji szeregu zadań

– będą skuteczniej radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu i pracować z większą efektywnością i wydajnością.

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich szczebli, organizujących własną pracę czy też pracę innych. Usługa skierowana dla stanowisk pracy gdzie ważna jest szybkość podejmowania decyzji, wybierania priorytetów, delegowania i odbierania zadań.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Czym jest multitasking i jak go wykorzystać aby podnieść wydajność w pracy

– pojęcie multitaskingu, kiedy i w jakim celu go stosujemy?

– plusy i minusy wielozadaniowości- czyli rozwaga kluczem do sukcesu

– wielozadaniowość a ludzki mózg

  1. Poznanie kluczowych zasad produktywnośći pracowników

– co znaczy być produktywnym w pracy

– zasady produktywności w pracy

– jak poprawić produktywność pracy, analiza pracowników pod względem ich predyspozycji zawodowych oraz mocnych i słabych stron

– program Osobistej Efektywności – pomoc przy nadmiarze obowiązków a uciekającym czasem

– przeprowadzenie analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na nasza pracę oraz wykorzystywany czas

  1. Dobowa krzywa wydajności i koncentracji

– czym jest krzywa wydajności i koncentracji i jakie ma znaczenie w planowaniu pracy

– wydajność całkowita w trakcie dnia – wzorce

– każdy z nas jest inny , czyli rozpoznanie swojej indywidualnej krzywej wydajności i koncentracji

– indywidualny styl zarządzania czasem

  1. Techniki skutecznego planowania

– technika Poreto

– metoda ABC

– metoda ALPEN

  1. Jak zarządzać strumieniem zadań?

– metoda GTD jako kompletny i efektywny system czasu zarządzania strumieniem zadań

– podział i delegowanie zadań kluczem do zapanowania nad ilością zadań 

– czym są narzędzia ułatwiające zaplanowanie pracy i kiedy powinniśmy z nich korzystać

– chwile oddechu – ważnym elementem o którym często zapominamy w natłoku spraw do załatwienia

  1. Czym jest wielozadaniowość dobra i zła
  2. Jak działa nasz umysł robiąc wiele rzeczy naraz, skąd się bierze nasze pragnienie, by robić wiele rzeczy naraz.
  3. Wpływ wielozadaniowości na nasz umysł
  4. Podsumowanie szkolenia.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 2 300 zł