OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie „Uniwersalne kompetencje menadżerskie” przygotowuje do samodzielnego rozplanowania i lepszego zorganizowania czasu pracy pracowników, poprzez nabycie umiejętności inspiracji oraz budowania zaangażowania, jak i umiejętności poprawnego motywowania. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę:

– ze skutecznych negocjacji

– motywowania pracowników

– ze skutecznej negocjacji oraz efektywnego planowania

– jak odpowiednio rozmawiać z pracownikami, aby ich zmotywować oraz wesprzeć oraz z efektywnej organizacji czasem

– praktyczne w nawiązywanie relacji z klientem

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców chcących wzmocnić kompetencje swoich pracowników oraz dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoje kompetencje motywacji, zarządzania oraz rozwiązywania problemów w pracy, ale także podwyższenia kwalifikacji w zakresie skutecznych negocjacji. Adresatem szkolenia są więc zarówno pracownicy dużych  korporacji jak i pracownicy małych a nawet jednoosobowych firm.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Skuteczne negocjacje – struktura, wybór strategii, techniki negocjacji:
 • rodzaje negocjacji – konfrontacja, współpraca, wycofanie,
 • co negocjuje – zakup, kontrakt czy wykonanie kontraktu,
 • techniki negocjacji – wybierz najlepszą dla obu stron,
 • przygotowanie do negocjacji, skuteczne narzędzia – OHZ, (2 I), BATNA,
 • wywieranie wpływu w negocjacjach – szansa czy zagrożenie,
 • manipulacja – jak się przed nią bronić,
 • najczęstsze style negocjacyjne trudnych klientów – jak je wykorzystać.
 1. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:
 • cele długo- i krótkoterminowe,
 • analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,
 • analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,
 • kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),

3 Pozytywne myślenie o sobie–podstawa radzenia sobie ze stresem:

 • pozytywne myślenie o sobie – praca z monologiem wewnętrznym,
 • zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie – reagowanie na krytykę i pochwały,
 • informacja zwrotna – mój wpływ na relacje z innymi, 
 • moje mocne strony – autoanaliza. 
 1. Motywacja pracowników – budowanie zespołu do pracy i osiągania celów
 • wartości życiowe – określenie kluczowych wartości swoich i zespołowych
 • samoakceptacja – budowanie poczucia wartości, określanie mocnych i słabych stron, obszarów do pracy,
  samoświadomość siebie.
 • efektywne techniki twórczego myślenia
 1. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:
 • skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,
 • analiza własnej aktywności w ciągu dnia,
 • gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,
 • budowanie zaangażowania pracowników.

LICZBA GODZIN: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 2 500 zł