Cel kształcenia:

Kurs przygotowuje do kompleksowej sprzedaży.

 

Efekty kształcenia:

 • bada i analizuje potrzeby klienta poznanie obszaru negocjacji
 • uzasadnia wybór produktu sprzedażowego klientów i zdobycie skutecznych technik  i narzędzi do wywierania perswazji
 • omawia poszczególne sprzedane usługi językiem korzyści nauczenie precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego
 • sprzedaje /doradza komplementarnie zgodnie z najwyższymi standardami
 • dba o relacje posprzedażowe np. dalsze  rekomendacje
 • stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
 • analizuje i ocenia skuteczność wyników swojej pracy

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników
 • prowadzących własną działalność

 

Program szkolenia:

 1. Klient -poznanie typów klientów
 2. Analiza potrzeb klientów- badanie potrzeb jako istotny etap każdej sprzedaży
 3. Procesy sprzedaży
 4. Prezentacja sprzedażowa -cecha/zaleta/korzyści
 5. Profesjonalne i umiejętne dobieranie ofert dla klienta
 6. Radzenie sobie z obiekcjami.

 

Czas trwania: 12h

Cena 1560zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł