OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie „Techniki sprzedaży” przygotowuje do samodzielnej obsługi klientów przy wykorzystaniu różnych metod sprzedaży, opierających się na znajomości i doborze techniki do profilu klienta. Uczestnicy:

– definiują techniki sprzedaży.

– rozróżniają rodzaje klientów oraz techniki sprzedażowe do rodzaju klienta i jego potrzeb

– potrafią posługiwać się językiem korzyści, rozróżniają typy klientów, aby dobrać odpowiednią technikę sprzedaży oraz stosują zasady komunikacji interpersonalnej

– obsługują komplementarnie zgodnie z najwyższymi standardami oraz analizują skuteczność wyników swojej pracy

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla:                  

– przedsiębiorców,

– właścicieli,

– współwłaścicieli,

– menadżerów,

– kierowników firm,

– pracowników

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Klient -poznanie typów klientów

2. Analiza potrzeb klientów- badanie potrzeb jako istotny etap każdej sprzedaży

3. Procesy sprzedaży

4. Prezentacja sprzedażowa -cecha/zaleta/korzyści

5. Profesjonalne i umiejętne dobieranie ofert dla klienta

6. Radzenie sobie z obiekcjami. Dyskusja. Podsumowanie . Ankieta.

LICZBA GODZIN: 12

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 1 600 zł