OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie „Szef Kuchni w przestrzeni produkcji cateringowej” ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania kuchnią cateringową.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności zarządzania kuchnią, planowania menu, kontroli jakości, organizacji pracy zespołu kulinarnego oraz zarządzania zapasami i kosztami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Szef Kuchni w hierarchii stanowisk
 2. Podział kompetencji w kuchni
 3. Zakres obowiązków Szefa Kuchni
 4. Administrowanie działem kuchennym
 5. Budowanie zgranego i skutecznego zespołu
 6. Rekrutacja i selekcja pracowników
 7.  Wdrażanie nowego pracownika na stanowisko pracy
 8. Standardy pracownicze –  zasady postępowania na kuchni
 9. Zarządzanie personelem
 10. Modele zarządzania pracownikami: delegowanie zadań, motywacja zespołu, wyznaczanie celów
 11. Używki i dryga szansa
 12. posiłki pracownicze, kawa
 13. Profilowani restauracji
 14. Alergeny i graatury w karcie menu
 15. Kontrola magazynów, składanie zamówień
 16. Wypracowanie nawyków – redukacja koszgtów, standaryzacja pracy
 17. Planowanie i wyposażenie kuchni w lokalu gastronomicznym
 18. Podstawy HACCP
 19. Standaryzacja i procedury HACCP
 20. Sposoby i warunki przechowywania żywności
 21. Monitoring i zapisy
 22. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji HACCP

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

W harmonogramie uwzględniono godziny zegarowe, natomiast kurs opiera się na 45-minutowych godzinach lekcyjnych.

CENA: 2 400 zł