Mimo wciąż trudnej sytuacji panującej w Ukrainie związanej z wojną, Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne nie przestaje wspierać rozwoju edukacji za naszą wschodnią granicą.

W dniach 7-18 lutego 2022 roku odbyło się Sympozjum pod nazwą “PROCEEDINGS SCENTIFIC AND PEDAGOGIC INTERNSHIP – TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: MODERN CHALLENGES IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATION”, którego organizatorem było Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne w Kielcach. W Komitecie Organizacyjnym zasiedli Adrian Lipa – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz założyciel Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego w Kielcach, dr Aleksandra Aszkiełowicz – Prorektor ds. ogólnych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, dr Paweł Dziekański – wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz dr Grygoriy Starchenko z Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego w Ukrainie.

Serdecznie dziękujemy doktorom i profesorom za udział w sympozjum, którego uwieńczeniem było wydanie publikacji naukowej pod tą samą nazwą w języku ukraińskim przez wydawnictwo REICST.