W dniach 7-18 lutego 2022 w Kielcach rozpocznie się staż „Procesy transformacyjne w europejskim środowisku edukacyjnym: współczesne wyzwania w kształceniu specjalistów w szkolnictwie wyższym”, dedykowany osobom ubiegającym się o stopnie naukowe na Ukrainie.

Organizatorem stażu naukowo-pedagogicznego (Kielce, Polska) jest Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne (Kielce) przy wsparciu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej (Brzeg, Polska) iEducational Innovation Center Of Social Transformations (Chernihiv, Ukraine).

Praktyka jest prowadzona stacjonarnie zgodnie z licencją uczelni w zakresie kształcenia podyplomowego i na odległość.

Program stażu obejmuje: zapoznanie się z historią konsorcjum i uczelni poprzez oficjalny portal informacyjny; zapoznanie się z wachlarzem specjalności profilowych z zakresu ekonomii i zarządzania, a także z materiałami dydaktycznymi i metodycznymi; przygotowanie streszczeń raportu naukowego i metodologicznego na wybrane zagadnienia (charakterystyka wnioskodawcy); otrzymanie zbioru raportów oraz międzynarodowego certyfikatu odbycia stażu podpisanego przez kierownika programu praktyk.

Wszyscy uczestnicy stażu otrzymają zbiór streszczeń raportów naukowych i metodologicznych, zaświadczenie o odbyciu stażu naukowo-pedagogicznego (w dwóch językach). Zaświadczenie o odbyciu stażu naukowo-pedagogicznego jest dokumentem potwierdzającym odbycie stażu w jednostce naukowej kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, na tytuł profesora nadzwyczajnego, profesora i starszego pracownika naukowego zgodnie z pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Procedury tytuły akademickie pracowników naukowych i naukowo-pedagogicznych, a także brane pod uwagę przy licencjonowaniu i akredytacji usług edukacyjnych.

 

Szczegółowy opis stażu pod linkiem.