Cel kształcenia:

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie procesów sprzedaży na rynku o wysokiej konkurencyjności oraz obsługi trudnego klienta.
Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie: procesu podejmowania decyzji klienta o zakupie produktów; rozpoznawania typów klienta i doboru metody postępowania z nim; dopasowania zachowania sprzedawcy do typologii klienta; definicji sytuacji konfliktowej; typologii klientów.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Uczestnicy potrafią prowadzić proces decyzyjności klienta o zakupie produktów, rozróżniać sposoby podchodzenia do zakupów przez klienta. Uczestnicy znają techniki prezentowania oferty handlowej, definiują sytuacje konfliktowe, rozróżniają typologię klientów.

Umiejętności:

Uczestnik po zakończonym szkoleniu wie jak dopasować zachowanie sprzedawcy do typologii klienta, identyfikuje podczas rozmowy handlowej potrzeby swojego rozmówcy i dopasowywuje ofertę, planuje skuteczną realizację zadań sprzedaży, określa cele i radzi sobie z trudnymi sytuacjami. Identyfikuje wydajność i efektywność swojej pracy, radzi sobie z trudnym klientem, potrafi trafnie identyfikować potrzeby z perspektywy klienta.

Kompetencje:

Uczestnik po szkoleni potrafi zastosować techniki sprzedaży i wywierania wpływu, zna sposób utrzymania długofalowej pozytywnej relacji z klientem, potrafi kształtować własny rozwój, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej podczas nawiązywania kontaktu z trudnym klientem.

 

Adresaci szkolenia:

Grupą docelową dla tego szkolenia są: handlowcy i sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy biur obsługi klienta, kierownicy i menedżerowie sprzedaży, właściciele firm, uczestniczący w procesie sprzedaży

 

Program szkolenia:

 1. Metody osobistej efektywności w sprzedaży
 2. Sztuka nastawienia na działanie w obszarze wpływu
 3. Osłabiacze motywacji i definicja obszaru trosk, które są źródłem wypalenia i bezradności – gra SIŁA ZAŁOŻEŃ.
 4. 7 nawyków skutecznej sprzedaży wg S. R. Coveya.
 5. Efektywność w czasie – Prawda o mnie samym – diagnoza osobistej organizacji czasu.
 6. Korzyści z lepszego zarządzania czasem -zamień swoje niewłaściwe nawyki i pożeracze czasu na właściwe
 7. Określanie celów długo i krótko terminowych.
 8. Siatka celów – narzędzie pozwalające analizować strategię działań na określonym rynku.
 9. Zasady i reguły planowania
 10. Dobre praktyki handlowe wzmacniające realizację celu w 100% – wymiana doświadczeń.
 11. Trudne rozmowy z klientami
 12. Reagowanie na trudne sytuacje radząc sobie ze złym nastrojem Klienta
 13. Na ile jestem asertywnym handlowcem − diagnoza mojej asertywności.
 14. Wybór asertywnego zachowania wobec rozmówcy
 15. Trudny Klient a trudna sytuacja z Klientem?
 16. Radzenie sobie z emocjami i stresem w trudnej sytuacji
 17. Czym są emocje i czy można nimi zarządzać?
 18. Natura emocji kontra chłodna analiza przypadku
 19. Dobór właściwego sposobu komunikacji i treści komunikatu do określonej sytuacji i określonego Klienta, zapobiegającemu eskalacji emocji
 20. Praca z intencją – jak przekazywać przyczyny trudnych informacji w taki sposób, aby klient rozumiał ich intencję
 21. Komunikacja werbalna i niewerbalna pomagająca w ostudzić negatywne emocje
 22. Techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem w trudnej sytuacji
 23. Typologia klientów i zasady komunikacji z różnymi klientami
 24. Komunikacja interpersonalna a kontakt z trudnym klientem: – style komunikacji – rola emocji w komunikacji – reguły skutecznej komunikacji – przeszkody w efektywnej komunikacji – rozpoznawanie źródeł konfliktów i nieporozumień
 25. Rozwiązania sytuacji problemowych
 26. Podsumowanie i przekazanie rozwiązań
 27. Wspólne ustalenia z rozmówcą, akceptacja rozwiązań.

 

Czas trwania: 8h

Cena: 1000zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł