Czas trwania: 16 godzin

Koszt: 2500zł

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest osiągnięcie opisanych efektów szkolenia, zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej i motywacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole osiągając przy tym zamierzone cele, optymalne pod względem korzyści dla firmy. Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości oraz skutecznej motywacji.

Efekty uczenia się

Wiedza:

Uczestnicy znają podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej, prowadzenia efektywnych rozmów oraz różne typy zachowań, znają techniki motywowania siebie i innych.

Umiejętności:

Uczestnicy potrafią słuchać, dobierać i dostosowywać odpowiednio do sytuacji właściwe sposoby komunikacji, stosują zasady skutecznej i motywacji.

Kompetencje:

Uczestnicy trafnie identyfikują błędy popełnione w komunikacji oraz właściwie definiują i interpretują wysyłane komunikaty niewerbalne, potrafią trafnie dobierać sposoby słabych i mocnych stron w kontekście motywowania zespołu w celu efektywnej pracy.

Grupa docelowa usługi:
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą podnieść swoje umiejętności interpersonalne.

Ramowy program usługi

1. Wstęp do budowania zespołu zmotywowanego do pracy i osiągania sukcesów
– Wartości życiowe – określenie kluczowych wartości swoich i zespołowych
– Test – daj się poznać, pokaż kim jesteś
– Samokoncept – budowanie poczucia wartości, określanie mocnych i słabych stron, obszarów do pracy, samoświadomość siebie.

2. Misja zespołu
– Czym jest kreatywność
– Efektywne techniki twórczego myślenia
– Praktyczny trenig twórczego, kreatywnego myślenia.

3.  Poznanie zagadnień z zakresu komunikacji:

– Etapy komunikacji

– Komunikacja werbalna i niewerbalna

–  Sposoby skutecznego porozumiewania się

–  Skuteczna komunikacja :

– Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się

4. Jakie popełniamy błędy w komunikacji?

– Ograniczenia w skutecznym komunikowaniu się

–  Efektywne komunikowanie się :

–  Znaczenie odbiorcy i nadawcy

– Co wpływa na jakość kontaktów pomiędzy pracownikami?

– Skuteczna komunikacja – narzędzia.

5. Co wpływa na złą komunikację?

– Poznanie narzędzi skutecznego zadawania pytań

– Omówienie zagadnienia – asertywność.

– Znaczenie słowa asertywność.

– Podstawowe typy zachowań w kontekście asertywność.