OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników pożądanych dla firmy zachowań: wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania wypalenia u siebie i swoich pracowników, umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu, wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie, wzrost efektywności i skuteczności pracy.
Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać wypalenie zawodowe, poznają techniki obrony przed nim.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do: 

 • Przełożonych zarządzających zespołem
 • Osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania
 • Pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego
 • Pracowników wypalonych zawodowo
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

PROGRAM SZKOLENIA:

Czym jest wypalenie zawodowe

 • jak rozpoznać u siebie objawy
 • czy jestem podatny na wypalenie i czy ono mi grozi
 • jakie są predyspozycje
 • jakie są sposoby zapobiegania wypaleniu

Przydatne techniki ochrony przed wypaleniem zawodowym

 • Koło życia
 • określanie celu metodą SMART
 • priorytety wg macierzy Eisenhowera

Motywacja

 • czym jest motywacja
 • rola motywacji wewnętrznej
 • motywacje na cele dodatnie i ujemne (dążenie i unikanie)
 • Trzy cechy motywacji

Motywacja – skuteczne techniki samo motywacji

 • sposoby wzmacniania motywacji wewnętrznej
 • efektywne sposoby na poszukiwanie wewnętrznego motywowania wpływ pragnienia sukcesu
 • poznanie technik wyobrażeniowych pomocnych w motywowaniu siebie ćwiczenie auto motywowania poprzez analizę celów i zasobów
 • priorytety – ćwiczenie rozpoznawania hierarchii wartości w celu motywowania własny styl wyjaśniania sukcesów i porażek wyobraźnia – wróg i przyjaciel motywacji

Stres

 • czym jest stres i po co nam jest potrzebny
 • jak wykorzystać stres pozytywny tzw. eustres
 • rozpoznanie własnych stresorów
 • techniki pracy ze stresem
 • jak kontrolować emocje

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety i inne.

CENA: 2500 zł