OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji z kontrahentem. Podczas warsztatów uczestnicy poznają style negocjowania i udoskonalą umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie negocjacji. Uczestnicy poznają narzędzia do poprawy jakości pracy i zadowolenia kontrahentów oraz precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego. Uczestnik zdobywa umiejętności zmiany przekonań u rozmówcy oraz wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
 • pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
 • przełożonych, zarządzających zespołem

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Wprowadzenie do psychologii negocjacji:

 • myślenie/Postawa-początek udanych negocjacji
 • cykl Deminga-historia to moje doświadczenie
 • charakterystyka negocjacji-kontrahenci zewnętrzni i wewnętrzni
 • psychologia negocjacji-co mówi biznes?Czego oczekuje druga strona?
 • proces negocjacji-negocjacje to siła argumentów nie , argumenty siły-rodzaje negocjacji -które są najskuteczniejsze
 • negocjacje handlowe-charakterystyka

2.Typologia negocjatorów-charakter vs narzędzia negocjacji

 • typologia negocjatorów-zachowania, style komunikacji
 • cechy dobrego negocjatora-audiodiagnoza
 • czego oczekuje druga strona-przygotowanie,badanie potrzeb ,dialog
 • mój styl negocjacji -jak dopasować skuteczne narzędzia,
 • co widzie we mnie druga strona – pozytywy vs negatywy,
 • bądź elastyczny – trudna sztuka dopasowania,
 • manipulacja, Perswazja, Wywieranie Wpływu – jak rozpoznać, jak wykorzystać.
 1. Komunikacja – transparentność komunikacji w negocjacjach:
 • czego biznes oczekuje od komunikacji,
 • klient zew vs klient wew charakterystyka współpracy,
 • jak rozmawiać z klientem zew,
 • FUKO – skuteczna informacja zwrotna,
 • mocne i słabe strony twojej komunikacji w negocjacjach,
 • jak twoja postawa wpływa na komunikacje w negocjacjach,
 • komunikacja – autodiagnoza zachować,
 • komunikacja niewerbalna-spójność komunikatorów werbalnych i niewerbalnych
 • stres w komunikacji jak skutecznie zwalczać przeszkody.
 1. Skuteczne negocjacje – struktura, wybór strategii, techniki negocjacji:
 • rodzaje negocjacji – konfrontacja, współpraca, wycofanie,
 • co negocjuje – zakup, kontrakt czy wykonanie kontraktu,
 • techniki negocjacji – wybierz najlepszą dla obu stron,
 • przygotowanie do negocjacji, skuteczne narzędzia – OHZ, (2 I), BATNA,
 • projektowanie negocjacji model – CHOINKA,
 • etapy negocjacji – wszystko jest ważne,
 • co i Kto pomoże mi w negocjacjach – jak wykorzystać informacje,
 • wywieranie wpływu w negocjacjach – szansa czy zagrożenie,
 • manipulacja – jak się przed nią bronić,
 • najczęstsze style negocjacyjne trudnych klientów – jak je wykorzystać.
 1. Trening negocjacyjny – jak skutecznie prowadzić negocjacje:
 • etapy negocjacji – przygotowanie, otwarcie, badanie potrzeb, argumenty, zakończenie,
 • projektowanie procesu – CHOINKA (bądź zawsze o krok dalej),
 • model 4 I ( Inspiruj, Imponuj, Informuj, Inkasuj),
 • techniki Negocjacji – Ofensywa, Defensywa, Zwarcie,
 • motywacja w negocjacjach trudna sztuka budowania relacji,
 • inteligencja Emocjonalna – jak ją wykorzystać w procesie,
 • emocje w negocjacjach – wygraj zanim zaczniesz, skuteczna kontrola emocji,
 • jak nie dać się manipulować – techniki wywierania wpływu (OBRONA),
 • argumenty – przygotowanie, obrona, implementacja,
 • technika „ Cyfry mówią” – matematyka w negocjacjach.
 1. Trudne sytuacje w procesie negocjacji – zarządzanie konfliktem:
 • przewiduj konflikty – czego możesz się spodziewać,
 • twój styl rozwiązywania konfliktów,
 • asertywność – buduj autorytet,
 • komunikacja w konflikcie – trudna sztuka ustępstw,
 • panuj nad stresem – będziesz panował nad negocjacjami,
 • transparentność – mój przyjaciel w konflikcie,
 • czy konflikt to naprawdę porażka,
 • złe dobrego początki – szansa dla negocjatorów.

Po skończonym szkoleniu zostanie przeprowadzona ankieta walidująca.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety i inne.

CENA: 2500 zł