Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji z kontrahentem. Podczas warsztatów uczestnicy poznają style negocjowania i udoskonalą umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie negocjacji. Uczestnicy poznają narzędzia do poprawy jakości pracy i zadowolenia kontrahentów oraz precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego. Uczestnik zdobywa umiejętności zmiany przekonań u rozmówcy oraz wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • w jaki sposób zwiększyć zadowolenie kontrahentów/klientów
 • poznanie obszaru negocjacji
 • poznanie psychologicznych aspektów negocjacji
 • zdobycie skutecznych technik i narzędzi do wywierania perswazji
 • poznanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji
 • nauczenie precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego

 

Umiejętności:

 • uczestnik będzie potrafił przygotować się do procesu negocjacji
 • efektywnie prezentować swoje oferty
 • umiejętność zmiany przekonań u rozmówcy
 • umiejętność sprawnego prowadzenia procesu składania ofert/propozycji
 • skuteczność działań w obronie interesów swoich i firmy

 

Kompetencje:

 • poznanie własnych predyspozycji i możliwości negocjacyjnych
 • umiejętne reagowanie na manipulacje
 • osiągnięcia założonych celów
 • osiągnięcie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
 • pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
 • przełożonych, zarządzających zespołem

 

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do psychologii negocjacji:

 • myślenie / postawa – początek udanych negocjacji
 • cykl Deminga – historia to moje doświadczenie
 • charakterystyka negocjacji – kontrahenci zewnętrzni i wewnętrzni
 • psychologia negocjacji – co mówi biznes? Czego oczekuje druga strona?
 • proces negocjacji – negocjacje to siła argumentów nie, argumenty siły – rodzaje negocjacji, które są najskuteczniejsze
 • negocjacje handlowe – charakterystyka

2.Typologia negocjatorów-charakter vs narzędzia negocjacji

 • typologia negocjatorów-zachowania, style komunikacji
 • cechy dobrego negocjatora – audiodiagnoza
 • czego oczekuje druga strona-przygotowanie, badanie potrzeb, dialog
 • mój styl negocjacji – jak dopasować skuteczne narzędzia,
 • co widzie we mnie druga strona – pozytywy vs negatywy,
 • bądź elastyczny – trudna sztuka dopasowania,
 • manipulacja, Perswazja, Wywieranie Wpływu – jak rozpoznać, jak wykorzystać.
 1. Komunikacja – transparentność komunikacji w negocjacjach:
 • czego biznes oczekuje od komunikacji,
 • klient zew vs klient wew charakterystyka współpracy,
 • jak rozmawiać z klientem zew,
 • FUKO – skuteczna informacja zwrotna,
 • mocne i słabe strony twojej komunikacji w negocjacjach,
 • jak twoja postawa wpływa na komunikacje w negocjacjach,
 • komunikacja – autodiagnoza zachować,
 • komunikacja niewerbalna-spójność komunikatorów werbalnych i niewerbalnych
 • stres w komunikacji jak skutecznie zwalczać przeszkody.

 

 1. Skuteczne negocjacje – struktura, wybór strategii, techniki negocjacji:
 • rodzaje negocjacji – konfrontacja, współpraca, wycofanie,
 • co negocjuje – zakup, kontrakt czy wykonanie kontraktu,
 • techniki negocjacji – wybierz najlepszą dla obu stron,
 • przygotowanie do negocjacji, skuteczne narzędzia – OHZ, (2 I), BATNA,
 • projektowanie negocjacji model – CHOINKA,
 • etapy negocjacji – wszystko jest ważne,
 • co i Kto pomoże mi w negocjacjach – jak wykorzystać informacje,
 • wywieranie wpływu w negocjacjach – szansa czy zagrożenie,
 • manipulacja – jak się przed nią bronić,
 • najczęstsze style negocjacyjne trudnych klientów – jak je wykorzystać.
 1. Trening negocjacyjny – jak skutecznie prowadzić negocjacje:
 • etapy negocjacji – przygotowanie, otwarcie, badanie potrzeb, argumenty, zakończenie,
 • projektowanie procesu – CHOINKA (bądź zawsze o krok dalej),
 • model 4 I (Inspiruj, Imponuj, Informuj, Inkasuj),
 • techniki Negocjacji – Ofensywa, Defensywa, Zwarcie,
 • motywacja w negocjacjach trudna sztuka budowania relacji,
 • inteligencja Emocjonalna – jak ją wykorzystać w procesie,
 • emocje w negocjacjach – wygraj zanim zaczniesz, skuteczna kontrola emocji,
 • jak nie dać się manipulować – techniki wywierania wpływu (OBRONA),
 • argumenty – przygotowanie, obrona, implementacja,
 • technika „ Cyfry mówią” – matematyka w negocjacjach.
 1. Trudne sytuacje w procesie negocjacji – zarządzanie konfliktem:
 • przewiduj konflikty – czego możesz się spodziewać,
 • twój styl rozwiązywania konfliktów,
 • asertywność – buduj autorytet,
 • komunikacja w konflikcie – trudna sztuka ustępstw,
 • panuj nad stresem – będziesz panował nad negocjacjami,
 • transparentność – mój przyjaciel w konflikcie,
 • czy konflikt to naprawdę porażka,
 • złe dobrego początki – szansa dla negocjatorów.

 

Czas trwania: 16h

Cena 2500zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł