OPIS SZKOLENIA:

Kurs „Przestrzeganie procedur HACCP” ma na celu zapewnienie uczestnikom umiejętności identyfikacji, stosowania i monitorowania zasad HACCP w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem w procesach produkcji żywności.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do pracowników branży spożywczej, kierowników kuchni, technologów żywności, a także do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w różnych sektorach włączając w to restauracje, zakłady produkcyjne

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Definicja systemy HACCP w przestrzeni HORECA
 2. Desygnacja osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu w placówce obejmujące procedury produkcji potraw, ich pakowania, konfekcji i higieny produkcji
 3. Specyfikacje technologiczne produkowanych potraw/posiłków (skład surowcowy, wymagany okres trwałości, krótka charakterystyka produkcji, opis pakowania, opis warunków magazynowania, metody dystrybucji oraz wskazanie grupy konsumentów
 4. Określenie krytycznych punktów kontrolnych (CCP) od ang. (critical control point)
 5. Kontrola dat przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości artykułów spożywczych.
 6. Kontrola czystości sprzętów i maszyn 
 7. Magazynowanie w urządzeniu chłodniczym. 

8.Dezynfekcja krajalnic, wymiany tłuszczu, dezynfekcja jaj

 1. Monitoring i zapisy
 2. Procedury korygowania CCP
 3. Ustalanie procesu weryfikacji systemu HACCP
 4. Określenie sposoby zarządzania dokumentacją.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

W harmonogramie uwzględniono godziny zegarowe, natomiast kurs opiera się na 45-minutowych godzinach lekcyjnych.

CENA: 2 400 zł