Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradczej:

Doradztwo specjalistyczne w zakresie badania rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych w działalności edukacyjno – szkoleniowej

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

KONSORCJUM NAUKOWO EDUKACYJNE S. A.

ul. Duża 21, 25-304 KIELCE

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Oferty należy składać w terminie do 22.12.2022 do godziny 15.30 na załączonym  formularzu ofertowym:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację:

Doradztwo specjalistyczne dla Konsorcjum Naukowo – Edukacyjnego S.A.
w doborze, opracowaniu i wdrożeniu systemu kontroli jakości

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

KONSORCJUM NAUKOWO EDUKACYJNE S. A.

  1. ul. Sienkiewicza 19, 25-007 KIELCE

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w:  REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym.

Oferty należy składać w terminie do 31.05.2022 do godziny 12.00 na załączonym  formularzu ofertowym: