OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nauczenie profesjonalnej obsługi klienta po przez uświadomienie i zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów korzystających z klubów fitness oraz sprzedaży usług premium w klubie fitness. Uczestnicy poznają techniki nawiązywania długotrwałych relacji z klientem, zaspakajania ich potrzeb oraz motywacji klienta do osiągania jego celów. Nauczą się profesjonalnej sprzedaży usług premium w klubie fitness, które diametralnie różnią się od technik sprzedaży usług jednorazowych np F2F

Kurs skierowany jest do następujących osób:

 • z wykształceniem minimum średnim, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach, oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • mających zainteresowania medyczne,
 • dokładnych, oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych.

 

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Trenerów i instruktorów fitness
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku w Polsce i Europie.
 2. Omówienie kierunków rozwoju i możliwości branży fitness
 3. Potrzeby klientów klubów fitness jako narzędzie do budowania długotrwałych relacji.
 4. Narzędzia zaspakajania potrzeb klientów
 5. Oczekiwania klientów jako element budowania marki premium
 6. Podstawowe narzędzia marketingu własnego i klubu.
 7. Przyczyny fluktuacji
 8. Najczęściej popełniane błędy
 9. Sprzedaż usług premium:
 • Pozyskiwanie klientów
 • Umawianie spotkań przez telefon / Zaproszenie
 • Powitanie / Pierwsze wrażenie
 • Analiza potrzeb / Karta gościa
 • Indywidualna prezentacja
 • Prezentacja oferty i ceny
 • Przedstawienie oferty
 • Pozbywanie się wątpliwości
 • Generowanie nowych kontaktów
 • Utrzymanie stałego kontaktu

LICZBA GODZIN: 16

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie w formie zdalnej będzie odbywało się w czasie rzeczywistym. W zależności od potrzeb będą wykorzystywane różne elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

W harmonogramie uwzględniono godziny zegarowe, natomiast kurs opiera się na 45-minutowych godzinach lekcyjnych – stąd rozbieżność pomiędzy liczbą godzin w harmonogramie a ogólną liczbą godzin kursu.

Po skończonym szkoleniu zostanie przeprowadzona ankieta walidująca, odnośnie spełnionych efektów i potrzeb użytkownika birącego udział w szkoleniu.

CENA: 2500,00 PLN