CEL EDUKACYJNY:

– wzrost skuteczności pracy psychoterapeutycznej z parami i rodzinami
– wzrost umiejętności pracy z tzw. „trudnymi rodzinami”
– wzrost umiejętności radzenia sobie z przeciwprzeniesieniem i reakcjami obronnymi par i rodzin
– wzrost um. stosowania najnowszych narzedzi pracy psychoterapeutycznej z parami
-wzrost um. specyficznych interwencji psychoterapeutycznych;
– trenowanie poszczególnych etapów pracy psychoterapeutycznej z rodziną;
– wzrost um. integrowania wiedzy dotyczącej pracy z parami

ADRESACI:

Szkolenie ma charakter zaawansowany, przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie psychoterapeutyczne, posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze psychoterapii par i rodzin.

PROGRAM SZKOLENIA:

W programie warsztatu zaplanowano pracę nad następującymi zagadnieniami: 

– rozwój dzieci i młodzieży w kontekście życia w rodzinie,

– zastosowanie rysunku i innych technik wyobrażeniowych w pracy z rodziną,

– siła pary rodzicielskiej na rzecz funkcjonowania dzieci

LICZBA GODZIN: 7

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety i inne.

CENA: 1680 ZŁ