Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych regulacjach prawnych, które są stosowane od 25 maja 2018 r. wynikających z Rodo. Dostarczenie przekrojowej wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych .Przedstawienie różnorodnych form ochrony danych osobowych w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa.

Dzięki nabytej wiedzy uczestnicy szkolenia podniosą swoje kwalifikacje z zakresu ochrony danych osobowych -Rodo.

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • prawidłowego przetwarzania danych osobowych
 • podstaw prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • skutecznych metod poprawy bezpieczeństwa
 • poufność przy obrocie danymi osobowymi

 

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności z zakresu:

 • opracowywanie dokumentacji
 • opiniowania dokumentacji
 • prowadzenia dokumentacji
 • interpretacji zdarzeń oraz zjawisk prawnych występujących w systemie ochrony danych osobowych
 • weryfikacji prawidłowości stosowania przez przedsiębiorstwo RODO

 

Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje w zakresie:

 • przygotowania rozwiązania problemów związanych z ochroną danych osobowych
 • wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w prawie ochrony danych osobowych

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
 • pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
 • przełożonych, zarządzających zespołem

 

Program szkolenia:

 1. Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
 2. Środowisko bezpieczeństwa danych osobowych
 3. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
 6. Obowiązki administratora danych
 7. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom
 8. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy ,pracowników, klientów-często występujące błędy w określeniu podstawy prawnej
 9. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej oraz papierowej
 10. Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych)
 11. Status inspektora ochrony danych
 12. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 13. Urząd Ochrony Danych Osobowych ( UODO)
 14. Zarzadzanie ryzykiem-ocena skutków przetwarzania danych
 15. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

 

Czas trwania: 16h

Cena 2400zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł