OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie „Potrzeby klienta a kompetencje sprzedawcy. Budowanie relacji” przygotowuje do samodzielnej oceny klienta i określenia jego potrzeb. Przekłada się to na trafne dobieranie produktów lub usług i tworzenie profesjonalnej współpracy. Uczestnicy definiują podstawowe pojęcia z zakresu profesjonalnej komunikacji z klientem, zwiększenia efektywności komunikacyjnej, zdolności dopasowania sposobu komunikacji do typu i oczekiwań klienta. Rozróżniają też podstawowe typy klientów w aspekcie psychologicznym. Uczestnicy potrafią w praktyce budować relacje z klientami, stosują techniki perswazji i metody wywierania wpływu, posługują się językiem korzyści w kontaktach z klientami, wykorzystują umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania. Słuchacze nabędą umiejętności  trafnego rozpoznawania indywidualnych potrzeb Klienta i będą cechować się profesjonalizmem na każdym etapie współpracy oraz identyfikacji potrzeb rozmówcy.

ADRESACI:

Grupę docelową stanowią pracownicy  różnych branż ,którzy mają styczność z sprzedażą towarów i usług. W szkoleniu mogą wziąć udział również pozostałe osoby, które interesują się sprzedażą. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Postawa – kluczowa kompetencja sprzedawcy
  – Czym jest postawa i dlaczego jest tak ważna zwłaszcza w sprzedaży?- Jaką postawę rekomendujemy w sprzedaży (ekspert i doradca)
  – Co nam utrudnia zmianę postawy oraz od czego zacząć zmianę?
  – 10 nawyków wzmacniających postawę.
 2. Typologia klientów – aspekt psychologiczny
  – Wymiar: Introwersja vs Ekstrawersja oraz wymiar: Logika vs Emocje- Typologia Klienta MIX (połączenie typologii – G. Jung oraz PEN )
  – Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Czerwony Dominujący
  – Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Żółty Ekspresyjny
  – Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Zielony Przyjaciel
  – Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Niebieski Analityk
 3. Zadawanie pytań w sprzedaży
  – Pytania otwarte standardowe i opisowe- Pytania zamknięte
  – Pytania pośrednie
  – Pytania alternatywne, sugerujące i hipotetyczne
 4. Badanie potrzeb klienta
  – Badanie potrzeb klienta, a zadawanie pytań- System wartości klienta a diagnoza potrzeb
  – Dochodzenie do rzeczywistych potrzeb przez wywiad pogłębiony.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 1 300 zł