Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne wykorzystanie w procesie sprzedaży schematów podejmowania decyzji przez współczesnych, „świadomych” klientów, oraz wypracowania umiejętności stosowania technik budowania relacji z klientami na każdym etapie procesu sprzedaży.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • profesjonalna komunikacja z klientem
 • zwiększenie efektywności komunikacyjnej
 • zdolności dopasowania sposobu komunikacji do typu i oczekiwań Klient

Umiejętności:

 • praktyczne budowanie relacji z klientami
 • stosowanie technik perswazji i metod wywierania wpływ
 • posługiwanie się językiem korzyści w kontaktach z Klientami
 • rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania

Kompetencje:

 • poznanie indywidualnych potrzeb Klienta
 • profesjonalizm na każdym etapie współpracy
 • identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi

 

Adresaci szkolenia:

Grupę docelową stanowią pracownicy  różych branż, którzy mają styczność z sprzedażą towarów i usług.

W szkoleniu mogą wziąć udział również pozostałe osoby, które interesują się sprzedażą.

 

Program szkolenia:

 1. Postawa – kluczowa kompetencja sprzedawcy
 2. Czym jest postawa i dlaczego jest tak ważna zwłaszcza w sprzedaży?
 3. Jaką postawę rekomendujemy w sprzedaży (ekspert i doradca)
 4. Co nam utrudnia zmianę postawy oraz od czego zacząć zmianę?
 5. 10 nawyków wzmacniających postawę.
 6. Typologia klientów – aspekt psychologiczny
 7. 1. Wymiar: Introwersja vs Ekstrawersja oraz wymiar: Logika vs Emocje
 8. Typologia Klienta MIX (połączenie typologii – G. Jung oraz PEN )
 9. Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Czerwony Dominujący
 10. Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Żółty Ekspresyjny

5 .Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Zielony Przyjaciel

 1. Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Niebieski Analityk

III. Zadawanie pytań w sprzedaży

 1. Pytania otwarte standardowe i opisowe
 2. Pytania zamknięte
 3. Pytania pośrednie
 4. Pytania alternatywne, sugerujące i hipotetyczne
 5. Badanie potrzeb klienta
 6. Badanie potrzeb klienta, a zadawanie pytań
 7. System wartości klienta a diagnoza potrzeb
 8. Dochodzenie do rzeczywistych potrzeb przez wywiad pogłębiony.

 

Czas trwania: 8h

Cena: 1250zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł