OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie „Potrzeby klienta a kompetencje sprzedawcy. Budowanie relacji” przygotowuje do samodzielnej oceny klienta i określenia jego potrzeb. Przekłada się to na trafne dobieranie produktów lub usług i tworzenie profesjonalnej współpracy. Uczestnicy definiują podstawowe pojęcia z zakresu profesjonalnej komunikacji z klientem, zwiększenia efektywności komunikacyjnej, zdolności dopasowania sposobu komunikacji do typu i oczekiwań klienta. Uczestnicy rozróżniają podstawowe typy klientów w aspekcie psychologicznym. Uczestnicy potrafią w praktyce budować relacje z klientami, stosują techniki perswazji i metody wywierania wpływu, posługują się językiem korzyści w kontaktach z klientami, wykorzystują umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania. Uczestnicy trafnie rozpoznają indywidualne potrzeby Klienta, cechują się profesjonalizmem na każdym etapie współpracy, identyfikują potrzeby rozmówcy i są świadomi potrzeb klienta.

ADRESACI:

Grupę docelową stanowią pracownicy różnych branż ,którzy mają styczność z sprzedażą towarów i usług. W szkoleniu mogą wziąć udział również pozostałe osoby, które interesują się sprzedażą.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Postawa – kluczowa kompetencja sprzedawcy

  – Czym jest postawa i dlaczego jest tak ważna zwłaszcza w sprzedaży?

  – Jaką postawę rekomendujemy w sprzedaży (ekspert i doradca)

  – Co nam utrudnia zmianę postawy oraz od czego zacząć zmianę?

  – 10 nawyków wzmacniających postawę.

 2. Typologia klientów – aspekt psychologiczny
  Wymiar: Introwersja vs Ekstrawersja oraz wymiar: Logika vs EmocjeTypologia Klienta MIX (połączenie typologii – G. Jung oraz PEN )

  Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Czerwony Dominujący

  Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Żółty Ekspresyjny

  Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Zielony Przyjaciel

  Charakterystyka oraz jak sprzedawać typowi: Niebieski Analityk

 3. Zadawanie pytań w sprzedaży

  1.Pytania otwarte standardowe i opisowe

  2.Pytania zamknięte

  3.Pytania pośrednie

  4.Pytania alternatywne, sugerujące i hipotetyczne

 4. Badanie potrzeb klienta

  1.Badanie potrzeb klienta, a zadawanie pytań

  2.System wartości klienta a diagnoza potrzeb

  3.Dochodzenie do rzeczywistych potrzeb przez wywiad pogłębiony.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 1 300 zł