Cel kształcenia:

Celem zajęć z plastyki sensorycznej jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni i działania.

 

Efekty kształcenia:

Celem zajęć z plastyki sensorycznej jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni i działania.

 

Wiedza:

 • uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę do prowadzenia ciekawych zabaw i ćwiczeń za pomocą Nauczysz się nowoczesnych metod pracy

 

Umiejętności:

 • uczestnicy nabędą umiejętności wykorzystania plastyki sensorycznej do wsparcia rozwoju dziecka

 

Kompetencje społeczne:

 • uczestnicy świadomie stosują zagadnienia z zakresu plastyki sensorycznej. Korzystają z praktyki metodycznej – znają propozycje ćwiczeń i zabaw

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
 • pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
 • przełożonych, zarządzających zespołem

 

Program szkolenia:

 1. Sensomotoryka w rozwoju dziecka.
 2. Stymulacja rozwoju dzięki aktywności plastycznej
 3. Funkcje terapeutyczne procesu twórczego.
 4. Zabawy plastyczne (maski gipsowe – wykonanie, gniotki sensoryczne, mandala ze zbóż  i ziaren – wykonanie, decoupage i quilling, wycinanki z papieru, kule z bibuły karbowanej, wykorzystanie tworzyw sztucznych, metali, drewna).
 5. Terapia ręki – ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność motoryczną ręki.
 6. Wspieranie umiejętności kontaktowych, nawiązywania relacji z uczestnikami zajęć.

 

Czas trwania: 12h

Cena 750zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł