OPIS SZKOLENIA:

Rozwinięcie umiejętności efektywnego planowania, skutecznego wykorzystywania czasu pracy.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, począwszy od pracowników korporacyjnych, freelancerów, managerów, aż po studentów.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Planowanie i zarządzanie czasem pracy – wprowadzenie:

– znaczenie efektywnego zarządzania czasem w życiu zawodowym

– skutki nieefektywnego planowania czasu

– Optymalizacja pracy i redukcja stresu

  1. Analiza obecnych nawyków czasowych:

– samoocena i identyfikacja obszarów do poprawy

– świadomość głównych źródeł rozproszenia uwagi

– określanie priorytetów i celów indywidualnych

  1. Techniki planowania czasu:

– skuteczne tworzenie preliminarzu

– Technika pomodoro

  1. Technologie wspierające zarządzanie czasem:

– praca z narzędziami do planowania i organizacji

– optymalizacja procesów przekazywania informacji: e-mail i komunikatory

  1. Delegowanie zadań i współpraca zespołowa:

– znaczenie delegowania odpowiedzialności

-budowanie efektywnego zespołu i wspieranie współpracy

– rozwój umiejętności delegowania zadań

  1. Ocenianie postępów i doskonalenie umiejętności:

– monitorowanie postępów w zarządzaniu czasem,

– samoocena i analiza działań podejmowanych po szkoleniu

– ustalenie dalszych celów rozwojowych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne elementy: ćwiczenia, testy, ankiety.

CENA: 2 300 zł