CEL EDUKACYJNY:

Celem jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa, które umożliwią skuteczną ochronę sieci informatycznych w ich firmach.

ADRESACI:

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców, właścicieli firm oraz osób zainteresowanych tematem, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo informatyczne w swoich organizacjach, znajdą tu cenne informacje dotyczące inwestycji w technologie oraz procedury związane z bezpieczeństwem IT.

PROGRAM SZKOLENIA:

Ochrona sieci przedsiębiorstwa

– wyjaśnienie pojęcia i wprowadzenie

– blokady ruchu wewnątrz

– wyjaśnienie działania serwera proxy

– co to jest bezpieczny DNS

– co to jest bezpieczny firewall

– po jest UTM w sieci

– podsumowanie

LICZBA GODZIN: 32

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej  w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli.  W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

CENA: 8 000 ZŁ