OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wzrost zysków generowanych dzięki zadowoleniu klientów z poprawnej i skutecznej obsługi. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu obsługi trudnego klienta, radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach. Określi typ klienta i dostosowanie modelu obsługi klienta. Nabędzie wiedzę jak pozytywnie nawiązać relacje z klientem. Uczestnik zdobędzie umiejętności, które umożliwią  podniesienie jakości i profesjonalizmu w obsłudze wymagającego (trudnego)  klienta oraz nabędzie techniki asertywnego podejścia do klienta. Uczestnik zdobędzie kompetencje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z trudnym klientem, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy, potrafi radzić sobie z emocjami w warunkach trudności i presji ze strony innych.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest dla pracowników:  obsługi klienta, kelnera,  doradców klienta, pracowników działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, recepcjonisty, sekretarki,  jak również menadżerów, kadry zarządzającej – wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z klientami.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Charakterystyka trudnego klienta.
  2. Obsługa trudnego klienta – rozpoznawanie jego potrzeb.
  3. Omówienie technik – asertywnego podejścia do klienta.
  4. Psychologia obsługi trudnego klienta.
  5. Trudne rozmowy z klientem.
  6. Trudne sytuacje z klientem – jak radzić sobie z emocjami.
  7. Budowanie pozytywnych relacji z trudnym klientem.
  8. Metody rozwiązywania zastrzeżeń zgłoszonych przez trudnego klienta.

LICZBA GODZIN: 8

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 940 zł