OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w sekretariacie medycznym. Przygotowanie do pracy w rejestracji placówek służby zdrowia. Członkowie kursu zostaną zapoznani z regułami etyki, jakie panują w tym zawodzie. Ponadto- przyswoją zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i obiegu dokumentów, nauczą się profesjonalnej obsługi pacjenta, oraz zasad pracy w służbie zdrowia. Dzięki zajęciom członkowie szkolenia zyskają gotowość do samodzielnego wykonywania pracy, jako rejestratorka medyczna. 

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do następujących osób:

 • z wykształceniem minimum średnim, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach, oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • mających zainteresowania medyczne,
 • dokładnych, oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zajęcia organizacyjne

Zasady planowania pracy w sekretariacie:

 • Instrukcja kancelaryjna:

– zasady obiegu informacji i dokumentacji medycznej

 • Instrukcja archiwizacyjna dokumentacji medycznej i pozostałej obowiązującej w sekretariacie,
 • Przepisy prawne obowiązujące w zawodzie sekretarki medycznej,
 • Statystyka usług medycznych.

Skuteczna komunikacja według zasady „Uprzejmość nic nie kosztuje, a kupić można wszystko”:

 • Skuteczne komunikowanie się przez telefon oraz kontakt bezpośredni,
 • Asertywność, czyli jak postępować z agresywnymi ludźmi,
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach – trudny pacjent.

Zapoznanie się z zasadami rejestracji pacjentów według JGP – Jednolitej Grupy Pacjentów.

‘’Druki medyczne funkcjonujące w Placówkach Służby Zdrowia:

 • Wydawanie zaświadczeń,
 • Sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej.

2. Karta stanowiskowa:

 • Organizacja miejsca pracy,
 • Zastępstwa,
 • Podległość służbowa.

Statystyka medyczna:

 • Zasady rozliczania świadczeń medycznych:

-GUS

-MZ

-NFZ

Kultura i etyka zawodu:

 • Wizytówki – tworzenie, wręczanie. Kto kogo wita i kto komu podaje rękę? Uścisk dłoni. Przedstawianie się w czterech krokach.
 • Aparycja sekretarki:

-dress code,

-rodzaje strojów,

– błędy rujnujące wizerunek

3. Kultura współpracy:

 • Pogawędki grzecznościowe,
 • Przechodzenie na „Ty”,
 • Prezentacja w 30 sekund.
 • Ćwiczenie na wzmacnianie pewności siebie w relacjach  z lekarzem, pacjentem.
 • Przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Komputeryzacja prac biurowych:

poczta elektroniczna,

-internet – portale medyczne.

4. Zajęcia praktyczne w programie ASYSTENT CHMURA GABINET LEKARSKI.

LICZBA GODZIN: 30

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy Jitsi Meet, w czasie rzeczywistym i rejestrowane w celach kontroli. Wykorzystanie nagrania w innym celu niż kontrola/audyt wymaga  zgody Trenera i Uczestników.
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

CENA: 1 300 zł