OPIS SZKOLENIA:

Celem edukacyjnym kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia jest zapewnienie uczestnikom niezbędnych umiejętności, wiedzy i świadomości zarówno w zakresie bezpiecznej obsługi tego typu urządzeń, jak i efektywnego i zgodnego z normami ich użytkowania.

ADRESACI:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących lub chcących pracować w magazynach, centrach dystrybucji, zakładach logistycznych, które są odpowiedzialne za przenoszenie, składowanie i transportowanie materiałów i towarów. Szkolenie skierowane jest także do firm, które wykorzystują do pracy urządzenia transportu bliskiego i chcą podnieść kwalifikacje swoim pracownikom. W szkoleniu uczestniczyć mogą osoby, które mają ukończone 18 lat oraz których stan zdrowia pozwala na bezpieczna obsługę UTB

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych

2. Budowa wózka

3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy

4. Czynności pracy kierowcy podczas pracy wózkami

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, magazynowania i transportu ładunków

6. Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

7. Bezpieczna wymiana –obsługa butli gazowych w wózkach wyposażonych w takie urządzenia

8. Wiadomości o dozorze technicznym

9. Praktyczna nauka jazdy

LICZBA GODZIN: 40

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia teoretyczne będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie firmy: Konsorcjum Naukowo- Edukacyjne ul. Duża 21 25-304 Kielce.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie miasta Kielce.

CENA: 2700 ZŁ