OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie pt. „Motywacja – jak skutecznie motywować siebie i innych” przygotowuje do samodzielnego tworzenia zmotywowanego i świadomego zespołu. Uczestnicy definiują podstawowe pojęcia z zakresu skutecznego motywowania zespołu, biorąc pod uwagę  podstawowe typy osobowości w aspekcie psychologicznym. Potrafią w praktyce stosować techniki skutecznej motywacji, budować relacje z zespołem, stosują techniki perswazji i metody wywierania wpływu, wykorzystują umiejętności poszczególnych jednostek zespołu do osiągnięcia założonego celu. Uczestnicy trafnie rozpoznają typy osobowości i wykorzystanie ich mocnych stron przy delegowaniu i rozdzielaniu zadań.

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników nastawionych na rozwój osobisty oraz dla kadry zarządczej, kierowniczej chcącej świadomie budować zespół pracowniczy.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wstęp do budowania zespołu zmotywowanego do pracy i osiągania sukcesów
  2. Wartości życiowe – określenie kluczowych wartości swoich i zespołowych
  3. Test – daj się poznać, pokaż kim jesteś
  4. Samoakceptacja – budowanie poczucia wartości, określanie mocnych i słabych stron, obszarów do pracy, samoświadomość siebie.
  5. Misja zespołu
  6. Czym jest kreatywność
  7. Efektywne techniki twórczego myślenia
  8. Praktyczny trening twórczego, kreatywnego myślenia

LICZBA GODZIN: 8

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 1 000 zł