Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu umiejętnego motywowania zarówno siebie, jak i współpracowników. Uczestnicy poznają zasady budowania zespołów, oraz sposoby jak stać się lepszym członkiem zespołu. Nauczą się określać słabe i mocne strony swoje i innych, wyznaczać obszary do pracy. Uczestnicy poznają efektywne techniki twórczego myślenia i nauczą się wykorzystywać je w pracy własnej oraz do mobilizacji całego zespołu.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Uczestnicy zdefiniują zasady budowania efektywnego i zmotywowanego do pracy zespołu oraz scharakteryzują narzędzia pomocne w budowaniu korzystnych relacji i motywacji.  Poznają sposoby określania mocnych i słabych stron własnych i innych.

 

Umiejętności:

Uczestnicy określają mocne i słabe strony oraz kluczowe wartości własne i zespołowe, stosują zasady budowania teamu zmobilizowanego do działania na rzecz sukcesu firmy oraz efektywne techniki twórczego, kreatywnego myślenia, a także właściwego budowania poczucia wartości.

 

Kompetencje:

Uczestnicy prawidłowo stosują zasady budowania relacji osobistych i biznesowych wspierających rozwój przedsiębiorstwa, posługują się technikami efektywnego motywowania zarówno siebie, jak i współpracowników.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • do wszystkich pracowników nastawionych na rozwój osobisty pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
 • do kadry zarządczej, kierowniczej chcącej świadomie budować zespół pracowniczy.

 

Program szkolenia:

 1. Wstęp do budowania zespołu zmotywowanego do pracy i osiągania sukcesów
 2. Wartości życiowe – określenie kluczowych wartości swoich i zespołowych
 3. Test – daj się poznać, pokaż kim jesteś
 4. Samokoncept – budowanie poczucia wartości, określanie mocnych i słabych stron, obszarów do pracy, samoświadomość siebie
 5. Misja zespołu
 6. Czym jest kreatywność
 7. Efektywne techniki twórczego myślenia
 8. Praktyczny trening twórczego, kreatywnego myślenia.

 

Czas trwania: 8h

Cena 1000zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł