OPIS SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią, metodami i narzędziami metodyki edukacyjnej Marii Montessori.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i pedagogów, opiekunów i rodziców, studentów kierunków pedagogicznych, pracowników przedszkoli i żłobków, osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł pierwszy: Wprowadzenie do metody Montessori

– Historia i filozofia: poznanie genezy metody Montessori, jej założeń i podstawowych wartości.

– Rola nauczyciela: zrozumienie roli nauczyciela jako obserwatora i przewodnika w procesie nauczania.

– Przygotowane środowisko: zasady tworzenia odpowiednio przygotowanego otoczenia dla dzieci.

Moduł drugi: Rozwój i etapy edukacyjne według Montessori

– Etap 0-3 lat

– Etap 3-6 lat

– Etap 6-12 lat

Moduł trzeci: Materiały i techniki Montessori

– praca z materiałami sensorycznymi: zrozumienie zasad i celów wykorzystania różnorodnych materiałów Montessori.

– tworzenie własnych materiałów: nauka tworzenia i przygotowania materiałów edukacyjnych zgodnych z metodą.

Moduł czwarty: Środowisko edukacyjne i praktyka

– praktyka w przygotowaniu otoczenia: projektowanie przestrzeni edukacyjnej zgodnie z zasadami Montessori.

– obserwacja i reakcja: nauka obserwacji dzieci oraz umiejętność reagowania na ich potrzeby i zainteresowania.

Moduł piąty: Komunikacja i praca z dziećmi

– Metody komunikacji

– indywidualne podejście

Moduł szósty: Ewaluacja i rozwój osobisty

– ocena postępów dzieci w kontekście Montessori

– Dalszy rozwój umiejętności nauczycielskich zgodnie z podejściem Montessori

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej.
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety.

CENA: 2 500 zł