Misją Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego jest wszechstronna działalność, w tym badawczo-naukowa, społeczna, oświatowa, informacyjna, na rzecz szeroko rozumianego rozwoju edukacji w  Polsce i polskich przedsiębiorstw oraz podnoszenia ich konkurencyjności i wspomagania rozwoju gospodarczego RP, również promowania rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy. Podstawą działań jest system wartości i zasad.

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne powstało, aby skonsolidować doświadczenia i osiągnięcia osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w proces kształcenia w Polsce. Celem działania Konsorcjum jest ustanowienie współpracy i umożliwienie wymiany doświadczeń instytucjom zajmującym się edukacją, co ma się przyczynić do budowania statusu naukowego podmiotów wchodzących w skład spółki.