Misją Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego jest wszechstronna działalność, w tym badawczo-naukowa, społeczna, oświatowa, informacyjna, na rzecz szeroko rozumianego rozwoju edukacji w  Polsce i polskich przedsiębiorstw oraz podnoszenia ich konkurencyjności i wspomagania rozwoju gospodarczego RP, w tym promowania rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy. Podstawą działań jest system wartości i zasad.

Konsorcjum Naukowo Edukacyjne powstało, aby skonsolidować doświadczenia i osiągnięcia osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w proces kształcenia w Polsce. Celem działania konsorcjum jest ustanowienie współpracy i umożliwienie wymiany doświadczeń instytucjom zajmującym się edukacją, co ma się przyczynić do budowania statusu naukowego podmiotom wchodzącym w skład konsorcjum.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA

Działalność badawcza i rozwojowa – służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, ich bezpieczeństwu, innowacyjności, rozwojowi i obejmuje między innymi:

  • diagnozę rzeczywistych problemów w działalności spółek będących uczestnikami Konsorcjum,
  • diagnozę uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie edukacji i analizę barier rozwoju działalności gospodarczej,
  • opracowywanie modeli współpracy nauki i biznesu w Polsce,
  • tworzenie standardów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • przygotowywanie platformy wymiany nowatorskich rozwiązań między jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami,
  • budowanie banku wiedzy zawierającego wyniki badań naukowych i raporty,
  • budowanie stałej platformy współpracy ze wszystkimi środowiskami w zakresie rozwoju gospodarczego i edukacji.