Wykładowca na kurach oraz studiach podyplomowych z zakresu terapii zajęciowej.

Pracuje w Caritas Diecezji Kieleckiej Zakład Aktywności Zawodowej dla niepełnosprawnych. Prowadzi szereg warsztatów artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz studia podyplomowe w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i interwencji kryzysowej w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej w Chojnicach.