Wykładowca na kursach z zakresu integracji sensorycznej.

Terapeuta SI. Nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach na kierunku pedagogika specjalna, studia podyplomowe na kierunkach: neurorehabilitacja, wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie, edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła również szereg kursów i szkoleń min. uzyskując certyfikat terapeuty SI I i II stopnia, kurs Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia ADHD, problemy z zachowaniem, Zespół Apergera, Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się, Terapia ręki I i II stopnia, Model wczesnej interwencji INSITE.