Wykładowca na szkoleniach medycznych oraz kursach na opiekunów

Ukończyła Akademie Medyczną w Lublinie na wydziale pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra.

Jest absolwentką studium przedmiotowo-metodycznego pielęgniarstwa chirurgicznego, uzyskując tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Pani Danuta posiada wieloletnie doświadczenie  na stanowisku wykładowcy na kursach  medycznych tj. instruktor pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna a także rejestratorka medyczna. Ponadto prowadzi zajęcia na kursach dla opiekunów tj. opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osób chorych i niepełnosprawnych czy opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach dla wychowawców oraz kierowników wypoczynku.