OPIS SZKOLENIA:

Nauka umiejętności coachingu, aby móc wspierać rozwój zespołu.

ADRESACI:

Menadżerowie średniego i wyższego szczebla, liderzy zespołów, nowo awansowani menadżerowie, pracownicy zainteresowani rozwijaniem umiejętności coachingu w kontekście zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Moduł 1: Podstawy coachingu:
 • – zrozumienie roli coacha, zasady komunikacji, umiejętność słuchania i zadawania pytań
 • Moduł 2: Rozwijanie umiejętności przywództwa:
 • – coach jako lider, budowanie zaufania, motywowanie zespołu
 • Moduł 3: Techniki coachingu:
 • – praktyczne narzędzia i techniki coachingu
 • – model GROW
 • – SMART cele
 • – feedback konstruktywny
 • Moduł 4: Konflikt i zarządzanie trudnymi sytuacjami:
 • – rozwiązywanie konfliktów
 • – zarządzanie emocjami w zespole
 • Moduł 5: Rozwój osobisty:
 • – samoświadomość
 • – zarządzanie stresem
 • – rozwój umiejętności miękkich
 • Moduł 6: Praktyka i ocena:
 • – sesje praktyczne
 • – case studies
 • -feedback od innych uczestników

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej.
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety  inne.

CENA: 2 500 zł