Wykładowca na kursie opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na kierunkach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zarządzanie oświatą z elementami programów unijnych.

Pełni funkcję dyrektora Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College w Skarżysku-Kamiennej. Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego.

Aktualnie pracuje jako wykładowca na kursie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.