OPIS SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w zawodzie instruktor masażu.

ADRESACI:

Ortopedzi, fizjoterapeuci, lekarze innych specjalizacji, studenci medycyny, osoby zainteresowane tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:

Usługa ma cel edukacyjny i prowadzi do podniesienia kompetencji. Szkolenie jest przeprowadzane w formie stacjonarnej w sali szkoleniowej. Grupy szkoleniowe liczą do 10 osób. Dla przyswojenia wiedzy po szkoleniu odbywa się ankieta walidacyjna, która podsumowuję zdobytą wiedzę. Świadczona usługa odbywa się w formie zdalnej w oparciu o miarę godzin lekcyjnych.

  1. MODUŁ I: Wybrane zagadnienia z psychologii:

– podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej,

– wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i wychowawczej,

– podstawowe wiadomości z psychologii pracy,

– podstawowe wiadomości z psychologii zawodowej.

  1. MODUŁ II: Wybrane zagadnienia z pedagogiki i elementy dydaktyki:

– podstawowe pojęcia pedagogiczne,

– pedagogika pracy,

– mistrz i instruktor jako wychowawca,

– podstawowe pojęcia z dydaktyki,

– zasady i metody nauczania,

– instruktaż, środki dydaktyczne w procesie nauczania.

  1. MODUŁ III: Metodyka zajęć praktycznych:

– nomenklatura zawodów,

– plan nauczania w szkole zawodowej,

– rozkład materiału nauczania.

  1. MODUŁ IV: Praktyka metodyczna.

LICZBA GODZIN: 25

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej. 
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

CENA: 2 000 zł