OPIS SZKOLENIA:

Rozszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

ADRESACI:

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które są zainteresowane zdrowym odżywianiem i chcą związać swą przyszłość zawodową z dietetyką. 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Charakterystyka funkcji narządów organizmu człowieka:
• Budowa układu krwionośnego i limfatycznego.
• Budowa układu oddechowego.
• Budowa układu ruchowego.
• Budowa układu nerwowego i mózgu.
• Budowa narządów zmysłu.
• Budowa układu płciowego i wydalniczego.
2. Określenie stanu odżywienia człowieka:
• Ocena stanu odżywienia.
• Badania antropometryczne.
• Ocena sposobu żywienia.
• Wykorzystywanie technik komputerowych do tworzenia i oceny jadłospisów.
3. Zalecenia dietetyczne w rożnych stanach chorobowych:
• Żywienie dietetyczne. Klasyfikacja diet wg PAN.
• Niepożądana reakcja organizmu na pożywienie. Alergia pokarmowa, pseudoalergia, nietolerancja pokarmowa.
• Choroba zwyrodnieniowa stawów.
• Osteoporoza.
• Choroba refluksowa przełyku.
• Zapalenie błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa.
• Zespół jelita drażliwego.
• Choroba uchyłkowa jelit. Zaparcia.
• Przewlekłe zapalenie trzustki.
• Wodobrzusze – następstwo marskości wątroby.
• Przewlekła niewydolność nerek.
• Zmęczenie. Depresja.
• Zapobieganie przerostowi prostaty poprzez odpowiednią dietę. Impotencja.
• Cukrzyca typu I i II.
4. Jak efektywnie schudnąć – tworzenie indywidualnego programu odchudzającego:
• Otyłość i nadwaga jako główne zagrożenia dla zdrowia człowieka.
• Żywienie w diecie ubogoenergetycznej. Produkty zalecane i przeciwwskazane.
• Dobór produktów i potraw w diecie ubogoenergetycznej.
• Przykłady posiłków w diecie ubogoenergetycznej.
• Diety niezbilansowane.
5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich:
• Podstawowa terminologia psychologiczna.
• Typy osobowości.
• Style komunikowania się. Techniki komunikacji werbalnej i formy komunikacji niewerbalnej.
• Charakterystyka potrzeb człowieka.
• Psychologiczne i społeczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem.
• Zasady prowadzenia dyskusji i negocjacji.
6. Wysiłek fizyczny we wspomaganiu dietoterapii:
• Aktywność fizyczna a funkcjonowanie organizmu.
• Wysiłek fizyczny a masa ciała.
• Przeciwwskazania do wysiłku fizycznego.
• Rodzaje wysiłków fizycznych.
• Zasady doboru ćwiczeń do treningu indywidualnego z uwzględnieniem przeciwwskazań zdrowotnych.
• Przygotowanie do aktywności fizycznej (dieta, odzież, czynniki środowiskowe i psychospołeczne).
• Zasady budowania indywidualnego programu treningu odchudzającego.
7. Elementy psychodietetyki:
• Czym zajmuje się psychodietetyka?
• Biologiczne, społeczne i kulturowe funkcje jedzenia.
• Rodzaje zaburzeń w stylu odżywiania skutkujące otyłością.
• Psychologiczne konsekwencje otyłości.
• Zmiany psychologiczne wywołane stosowaniem diety i metody wsparcia psychologicznego.
• Praktyczne wskazówki do pracy z pacjentem otyłym.

LICZBA GODZIN: 40

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia będą realizowane w oparciu o miarę godziny lekcyjnej wynoszącej 45 min.
Szkolenie będzie realizowane w formie stacjonarnej. 
W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne.

CENA: 4 500 zł