OPIS SZKOLENIA:

Księgowość – szkolenie uzupełniające wiedzę osób pracujących w swoim zawodzie, ale również początkujących. Zapoznanie z aktualnymi informacjami na temat form działalności gospodarczych, VAT, ZUS, podatku dochodowego.

ADRESACI:

Osoby zainteresowane księgowością, zajmujące się księgowością, chcące doszkolić swoją wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przedstawienie wszystkich form działalności gospodarczej.
  2. Wyjaśnienie zagadnień ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
  3. Zasady rachunkowości.
  4. Ewidencja dla potrzeb VAT, ZUS, podatku dochodowego.
  5. Obsługa systemów finansowo-księgowych.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

W harmonogramie uwzględniono godziny zegarowe, natomiast kurs opiera się na 45-minutowych godzinach lekcyjnych- stąd rozbieżność pomiędzy liczbą godzin w harmonogramie a ogólną liczbą godzin kursu.

CENA: 2 400 zł