OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ” Kreatywność a efektywność – innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej” przygotowuje do zdobycia wiedzy dotyczącej metod i sposobów kreatywnego rozwiązywania problemów – zwłaszcza problemów otwartych, wybranych strategii twórczych, pozwalających osiągać nowe i bardziej wartościowe rozwiązania w tworzeniu innowacji. Uczestnicy identyfikują zakres prawidłowego komunikowania się podczas pracy grupy kreatywnej, procesu looping’u, technik pracy twórczej, zasad wdrażania pomysłów do realizacji, metod i technik kreatywnych. Uczestnicy po szkoleniu potrafią rozwiązywać problemy przy pomocy konkretnych metod poprzez pozytywne nastawienie oraz samodyscyplinę, rozróżniać zasady efektywnej pracy twórczej grupy kreatywnej

ADRESACI:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w każdej dziedzinie, ponieważ pozwala uruchomić w nas kreatywne myślenie. Dzięki temu szkoleniu będziemy potrafili znaleźć ciekawe i szybkie rozwiązanie na dany problem.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Kreatywność jako cecha osobowa oraz kreatywność, jako proces grupowy. Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy grupy kreatywnej. Indywidualność każdej jednostki jako warunek istnienia i powodzenia w pracy grupy kreatywnej.

– Dlaczego warto słuchać i dlaczego to jest takie trudne? Po co słyszenie w kreatywności? jak słuchać, aby usłyszeć i jakie są konsekwencje niesłyszenia?

– Bariery komunikacyjne w kreatywności. Podczas pracy grupy kreatywnej podstawą jest doskonała komunikacja między uczestnikami zdarzenia. Wprowadzenie do testu określającego predyspozycje pod kątem maksymalnego wykorzystania potencjału jednostki.

  1. Co to jest proces looping’u? W jaki sposób porządkuje pracę grupy kreatywnej?

– Poszczególne etapy procesu (problem, rozgrzewka, parafraza, oczyszczanie, krzyżowanie)

– Dwie antagonistyczne fazy procesu: dynamika rozbieżności i zbieżności

– Marzyciel, krytyk, realizator – podstawowe fazy także w grupie kreatywnej.

– Jak formułować problem?

– Hamulce w kreatywności

– Stymulowanie kreatywności

– Postawy kreatywne

  1. Burza mózgów, jedna z najpopularniejszych technik pracy twórczej. Autentyczna sesja burzy w rzeczywistym czasie trwania, konkretne zadanie do rozwiązania z zastosowaniem tej techniki., grupę kreatywną prowadzi uczestnik szkolenia.

– Żelazne zasady przeprowadzania burzy. Różne modele i warianty burzy.

– Podział na role grupowe na podstawie autotestu Belbina. W drodze do sprawnej komunikacji i zarządzania swoimi fundamentami.

– Sesja. Rozgrzewka oraz dwa etapy z przerwą. Etap pierwszy: generowanie pomysłów, etap 2 wybór pomysłu za pomocą narzędzia PNW z przerwą, omówienie po znalezieniu rozwiązania, analiza pracy zespołu pod kątem zastosowania zasad, wykorzystania nowych umiejętności

  1. Cykl PDCA. Zasady wdrażania pomysłu do realizacji. Kiedy nadejdzie czas aby wdrożyć. Poszczególne etapy działania pozwalające w pełni wykorzystać potencjał twórczy. Od kreatywności do innowacyjności.
  2. Metoda analizy, eliminacji, metoda założeń. Zasady pracy w przypadku szukania i znalezienia jedynego prawidłowego rozwiązania.

– Jak na podstawie danych podjąć decyzję na tak, na nie lub kiedy nie zamykać problemu, aby droga do znalezienia rozwiązania była jak najkrótsza i jak najprostsza?

– Sesja w czasie rzeczywistym. Znalezienie jedynego prawidłowego rozwiązania na podstawie dostępnych danych. Pracujemy pod presją rywalizacji i presją czasu w osobnych pomieszczeniach nad rozwiązaniem tego samego problemu. Po sesji omówienie sposobu pracy obu grup. Co może prowadzić do sukcesu? lub dlaczego oni polegli?

  1. Inne metody i techniki kreatywne

– Toni. Mapy myśli Tony’ ego Buzana.

– Fałszywy krok. Postawienie problemu (uczestnicy mają wpływ czym zajmiemy się na sesji kreatywnej) praca według metody fałszywego kroku nad rozwiązaniem problemu.

– Trzy życzenia. Rozwiązywanie kolejnego zagadnienia zgłoszonego przez uczestników przy wykorzystaniu innej metody.

  1. Zasady efektywnej pracy twórczej grupy kreatywnej

– Dynamika grupy. Rytm, temperatura, wyjątkowość jednostki w kontekście efektywności pracy grupy kreatywnej.

– Zasady doboru uczestników grupy. O motywacji, hierarchii.

– Czasookresy i ich znaczenie.

LICZBA GODZIN: 18

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie odbywało w formie online. W zależności od czasu potrzeb będą wykorzystywane różne  elementy: ćwiczenia, testy, ankiety, udostępnianie ekranu i inne. Materiały w formie plików elektronicznych w formatach pdf, jpg i innych zostaną zamieszczone na platformie, na której będzie odbywało się szkolenie. Na materiały składa się skrypt szkolenia, prezentacja. Uczestnicy mogą uzyskać materiały szkoleniowe w postaci: Skryptu, konspektu a także prezentacji po zgłoszeniu chęci ich otrzymania do usługodawcy.

CENA: 2 500 zł