Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne 

W 2017 roku z inicjatywy wspólnego założyciela powstało Konsorcjum Naukowo Edukacyjne, które tworzą głównie Placówki Oświatowe, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółki, które działają w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia.

Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali Polski. Pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa. Zasadniczym celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna, obejmująca ponad 100 kierunków studiów podyplomowych oraz ponad 1000 kierunków kursów i szkoleń.

Celem istnienia Konsorcjum Edukacyjnego jest rozwój nie tylko uczelni partnerskich, ale całego szkolnictwa wyższego. Kolejnym celem jest rozwój edukacji przedszkolnej poprzez realizację jedynego w Polsce programu Naukowe Przedszkole. Od 2018 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College oferuje prowadzenie placówki oświatowej w systemie franczyzowym.