Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne 

W 2017 roku powstało Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, które tworzą głównie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki działające w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia.

Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali Polski. Pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa. Zasadniczym celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna obejmująca ponad 100 kierunków studiów podyplomowych oraz ponad 1000 kierunków kursów i szkoleń.

Celem istnienia Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego jest rozwój nie tylko uczelni partnerskich, ale całego szkolnictwa wyższego. Kolejnym celem jest rozwój edukacji przedszkolnej poprzez realizację jedynego w Polsce programu „Naukowe przedszkole”. Od 2018 roku Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College oferuje prowadzenie placówki oświatowej w systemie franczyzowym.

Instytucje wchodzące w skład Konsorcjum – katalog (do pobrania)