IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Kształcenie inkluzywne w obliczu multikulturowej edukacji.”

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości”

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Determinanty rozwoju edukacji z wykorzystaniem innowacyjnych technik terapeutycznych”

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Inkluzja edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Nowoczesne formy przekazu wiedzy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Rola nauczyciela oraz terapeuty SI w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci – deficytów rozwojowych i zaburzeń całościowych”

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Terapia ustno-twarzowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa