Konsorcjum Naukowo–Edukacyjne ma zaszczyt zaprosić na :

IX Bezpłatną Międzynarodową Konferencję połączoną z Inauguracją roku akademickiego 2023/2024.

Tematem konferencji jest:

„Kształcenie inkluzywne w obliczu multikulturowej edukacji”

Udział w konferencji jest certyfikowany!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Starosta Powiatowy Mirosław Gębski

Opiekę medialną nad wydarzeniem objęła:

Telewizja Polska S.A. oddział w Kielcach

Patronat medialny:

Prelegenci:

Alexandru Manole

Prof. Alexandru-Lucian Manole PhD

Autor i współautor siedmiu książek i rozdziałów w książkach. Współautor dziesięciu artykułów i sześciu referatów zjazdowych indeksowanych w Clarivate ® Web of Science. Autor i współautor ponad 60 artykułów indeksowanych w bazach naukowych i innych uznanych publikacjach. Brał udział w ponad 40 konferencjach organizowanych przez różne uniwersytety i instytuty badawcze. Członek zespołów badawczych dwóch projektów badawczych finansowanych przez krajowe władze rumuńskie. Członek Komitetu Zarządzającego COST action, w imieniu Rumunii. Ekspert w kilku ogólnokrajowych projektach poświęconych systemowi szkolnictwa wyższego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uhonorowany dyplomami za osiągnięcia w zarządzaniu akademickim i działalności badawczej. Członek zarządu Rumuńskiego Towarzystwa Statystycznego.
Temat prelekcji: „Cyfrowe narzędzia w edukacji inkluzywnej.”
Dr-Vira-Drabovska-1

Prof. Vira Drabovska

Profesor nadzwyczajny, Prorektor ds. Stosunków Międzynarodowych Vinnytsia Cooperative Institute (Instytut Spółdzielczy w Winnicy, Ukraina).
Językoznawca, wykładowca i badacz z 22-letnim doświadczeniem akademickim.
Autor ponad 70 artykułów naukowych i publikacji z zakresu językoznawstwa;
Uczestnik ponad 50 międzynarodowych konferencji naukowych;
Członek UALTA (Ukraińskiego Stowarzyszenia Testowania i Oceny Języka Obcego);
Członek kolegium redakcyjnego akademickich wydań naukowych.
Temat prelekcji: „Proces oświatowy na Ukrainie jako środowisko inkluzywne: pilne i delikatne kwestie czasów postcovidowych i stanu wojennego”
Slawomir_Luscinski_V2023

Dr inż. Sławomir Luściński

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej, dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Kierownik Laboratorium Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych w Centrum Naukowo Wdrożeniowym CENWIS. Zainteresowania badawcze w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości obejmują różne aspekty inżynierii produkcji i zarządzania, w szczególności systemy informacyjne (informatyka biznesowa, zarządzanie informacją biznesową), modelowanie i symulacje komputerowe w produkcji i logistyce, Przemysł 4.0. Aktualna lista recenzowanych i opublikowanych artykułów obejmuje 59 pozycji. Jest promotorem pomocniczym trzech rozpraw doktorskich z zakresu inżynierii produkcji (jedna obroniona w 2015 r.), promotorem 37 prac magisterskich i 107 dyplomowych z zakresu inżynierii produkcji i logistyki.
Temat prelekcji: „Komunikacja międzykulturowa – analiza przypadku uczestników programu Erasmus”
20230920_121350

Dr Anna Róg

Adiunkt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zaangażowana pedagożka. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół funkcjonowania rodzin z trudnościami, działalności placówek wspierających i zastępujących rodzinę oraz profilaktyki. Prowadzi ze studentami zajęcia z zakresu coachingu, radzenia sobie ze stresem, asertywności, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej czy też budowania poczucia własnej wartości. Realizuje także zajęcia dla uczniów i ich rodziców w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest członkiem Zespołu Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Autorka lub współautorka 5 monografii, ponad 40 artykułów w monografiach i czasopismach oraz współredaktora 5 monografii. Pasjonatka sportu żużlowego, wierna kibicka swojej drużyny – Włókniarza Częstochowy. Swoją pasją zaraża dzieci, młodzież i dorosłych, wdrażając ich do konstruktywnego organizowania czasu wolnego.
Temat prelekcji: „”Odczarować ” inność, czyli o warunkach skutecznej edukacji włączającej i integracji”
s-30-200x300

Swoim występem naszą konferencję umili chór Antidotum pod batutą Pani dyrygent dr hab. Ewy Robak.

Chór Antidotum to założony w 2009 roku międzypokoleniowy, amatorski chór mieszany z Kielc. Zrzesza osoby niezwiązane zawodowo z muzyką, dla których przygoda ze śpiewaniem stała się z biegiem lat sposobem na życie i receptą na szczęście. Repertuar chóru to klasyka chóralna, stylizowane utwory ludowe, patriotyczne i religijne, współczesne utwory rozrywkowe, a także utwory zaaranżowane specjalnie dla zespołu i uwzględniające jego specyfikę.

dr hab. Ewa Robak, prof. UJK

dr hab. sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, pracownik w Katedrze Muzyki na stanowisku profesora. Prowadzi m. in. zajęcia z takich przedmiotów jak dyrygowanie, metodyka prowadzenia zespołów, warsztaty dyrygenckie, chór. Jest założycielką Chóru Kameralnego Fermata, który prowadzi od 1999 r., dyrygentem chóru Antidotum (od 2009), a także współtwórcą chóru dziecięcego Mała Fermata powstałego w 2018 roku.  Od 2017 r. pracuje z chórem dziecięcym (8-12 lat) w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Będąc absolwentką Wydziału Rytmiki ZPSM,  kilkanaście lat pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym  jako nauczyciel rytmiki i zajęć umuzykalniających. Z prowadzonymi przez siebie zespołami chóralnymi dokonała szeregu nagrań radiowych i telewizyjnych. Chóry pod jej kierownictwem wzięły udział w nagraniu 12 płyt.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy