OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole osiągając przy tym zamierzone cele, optymalne pod względem korzyści dla firmy. Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości oraz znaczenia pracy zespołowej.

ADRESACI:

Usługa skierowana jest do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje umiejętności interpersonalne.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się
  – proces komunikacji i jego etapy znaczenie komunikacje werbalnej i niewerbalnej
  – techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się
 2. zasady skutecznej komunikacji -autoanaliza własnego stylu komunikowania się
  – błędy w komunikacji – bariery komunikacyjne
 3. Efektywne prowadzenie rozmów – rola nadawcy i odbiorcy
  – czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami
  – aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji
  – czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi
  – sztuka zadawania pytań
 4. Asertywność
  – co to jest asertywność
  – typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne
  – budowanie komunikatów „ja”
 5. Złote zasady dobrej komunikacji i współpracy w zespole.

LICZBA GODZIN: 16

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. W zależności od czasu, potrzeb będą wykorzystywane różne elementy: ćwiczenia, testy, ankiety.

CENA: 2 300 zł