Cel kształcenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole osiągając przy tym zamierzone cele, optymalne pod względem korzyści dla firmy. Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości oraz znaczenia pracy zespołowej.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Uczestnicy zdefiniują podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej, prowadzenia efektywnych rozmów oraz różne typy zachowań.

Umiejętności:

Uczestnicy aktywnie słuchają, dobierają i dostosowują odpowiednio do sytuacji właściwe sposoby komunikacji, stosują zasady skutecznej i efektywnej pracy.

Kompetencje:

Uczestnicy trafnie identyfikują błędy popełnione w komunikacji oraz właściwie definiują i interpretują wysyłane komunikaty niewerbalne.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą podnieść swoje umiejętności interpersonalne.

 

Program szkolenia:

 1. 1Poznanie zagadnień z zakresu komunikacji:
 • etapy komunikacji
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • sposoby skutecznego porozumiewania się
 1. Skuteczna komunikacja:
 • rozpoznanie własnego stylu komunikowania się
 • jakie popełniamy błędy w komunikacji?
 • ograniczenia w skutecznym komunikowaniu się
 1. Efektywne komunikowanie się:
 • znaczenie odbiorcy i nadawcy
 • co wpływa na jakość kontaktów pomiędzy pracownikami?
 • skuteczna komunikacja – narzędzia.
 • co wpływa na złą komunikację?
 • poznanie narzędzi skutecznego zadawania pytań
 1. Omówienie zagadnienia – asertywność:
 • znaczenie słowa asertywność.
 • podstawowe typy zachowań w kontekście asertywność.
 • zaznaczenie swojej postawy w komunikacji.
 1. Współpraca w zespole – poznanie zasad dobrej i skutecznej komunikacji

 

 

Czas trwania: 16h

Cena: 2500zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł